Gratis artikels » In Balans door Tai Ji Quan

In Balans door Tai Ji Quan

Hoe Tai Ji Quan bijdraagt aan een goede gezondheid

In balans door Tai Chi

De beoefening van Tai Ji Quan helpt om het lichaam te versterken en de geest te ontspannen. Op die manier bevordert het de gezondheid. Balans speelt hierbij een belangrijke rol. Beoefening van Tai Ji Quan kan je helpen je balans te (her)vinden.

In diverse wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat het beoefenen van Tai Ji Quan helpt om je balans te verbeteren. Zo is aan de Universiteiten van Ohio, Emory en Oregon in de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar de invloed van Tai Ji Quan op evenwichtsstoornissen bij ouderen. Uit die onderzoeken kwam naar voren, dat ouderen een sterk verminderde kans hebben om te vallen, als zij Tai Ji Quan beoefenen. Dat betekent dus ook dat de schadelijke gevolgen van het vallen zullen afnemen.

We kunnen op verschillende manieren en op verschillende niveaus kijken naar wat balans in Tai Ji Quan betekent. We kunnen onderscheid maken tussen balans in het lichaam, geestelijke balans, balans in beweging en balans in het gebruik van kracht.

Balans in lichaam en geest

Door de beoefening van Tai Ji Quan raak je beter in balans. Je opereert meer vanuit het eigen centrum. De Chinezen noemen dit principe Xin Tai. Xin betekent hart en Tai betekent positie. Je kan dit de positie van het hart noemen.

In Tai Ji Quan spreken we van Shou Zhong Yong Zhong. Dit betekent dat je altijd het gevoel in het centrum houdt en vanuit het centrum beweegt. Het woord Shou betekent, vrij vertaald, wachten en bewaken. Een dubbele betekenis die het principe mooi weergeeft. Je bewaakt je centrum en wacht tegelijkertijd geduldig. In de praktijk moet je er dus op letten, dat je niet te veel en niet te weinig beweegt. Je beweegt niet te veel naar voren maar ook niet te veel naar achteren. Je bewaakt je centrum en beweegt van daar uit. Dit principe geldt voor de fysieke beweging en voor de geestelijke activiteit. Wanneer je de geest in het centrum geconcentreerd houdt, kan je je emoties beter controleren en de lichamelijke balans beter bewaken en sturen. Als lichaam en geest op een dergelijke manier samenvloeien en samenwerken, krijg je vanzelf een betere positie binnen de omgeving waarin je je bevindt.

Balans in beweging

Door veel te oefenen bereik je, dat ook in onverwachte situaties het hele lichaam in balans blijft. Overigens is balans hier niet hetzelfde als evenwicht. Evenwicht is een statische situatie, een houding waarbij het gewicht gelijk is verdeeld, terwijl Tai Ji Quan juist uitgaat van voortdurende verandering. In Tai Ji Quan gaat het er om, balans te bewaren in de beweging. De Chinezen zeggen Su Shi Fen Ming, Yin Yang Hu Bian. Dat betekent: leeg en vol, zacht en hard. Yin en Yang zijn voortdurend in verandering.

Je leert met Tai Ji Quan je balans te controleren.Tijdens de bewegingen ben je voortdurend bezig om je lichaamsbalans te corrigeren. Zoals gezegd verwarren we balans vaak met evenwicht. In Tai Ji Quan spreken we van Shuang Zhong, hetgeen dubbel centrum betekent. We spreken van een dubbel centrum als je bijvoorbeeld beide benen stevig en uit elkaar op de grond zet. Je staat stabiel en in evenwicht, maar de houding is statisch en in Tai Ji Quan termen niet in balans.

Balans in kracht

Kracht ontstaat doordat het hele lichaam als een geheel samenwerkt. Het principe is vergelijkbaar met een ketting. De verschillende schakels zijn met elkaar verbonden en werken samen om kracht in beweging te ontwikkelen. De beweging is niet houterig en onderbroken, maar vloeiend en alle onderdelen werken samen.

In Tai Ji Quan gaan we nooit rechtstreeks tegen de kracht in die op ons afkomt. Dan zouden de twee krachten elkaar immers ontmoeten. Degene met de meeste fysieke kracht zou dan winnen. In Tai Ji Quan vangen we de tegenstander op. We ontvangen de kracht die op ons afkomt, draaien er om heen en geven hem terug.

Het is van wezenlijk belang dat we contact houden met de tegenstander. Zo creŽren we een steunpunt. Vervolgens draaien we om de inkomende kracht heen, we veranderen rustig onze positie om vervolgens op het juiste moment de ontvangen kracht vanuit een andere hoek terug te kunnen geven.

Als je in een nadelige positie dreigt te komen moet je er voor zorgen, dat je jezelf niet vastzet en bovenal niet vlucht. Als je in een voordelige positie bent, val dan niet direct aan. Blijf rustig en bewaar je volledige balans tijdens je aanval. Als je te snel aanvalt en te veel kracht gebruikt, kan je jezelf immers uit balans brengen.