» Edities » Eerste Nummer

Eerste Nummer

Tai Chi magazine nummer 1

Dit zijn de eerste paar zinnen van de artikelen uit nummer 1, jaargang 1 van Tai Ji magazine 'Looking for Tai Ji'. Meer lezen? Ga naar onze bestelservice en bestel het eerste nummer.

 • Verhandeling over Tai Ji Quan

  Boek Verhandeling over Tai Ji Quan

  Tai Ji Quan heeft diepe wortels in de Chinese filosofie en de taoÔstische wijsheid. Een van de belangrijkste Klassieke Teksten over Tai Ji Quan is geschreven door Wang Zong Yue. Of Wang Zong Yue werkelijk bestaan heeft wordt door velen betwijfeld. Meester Wang heeft aan de hand van de Yin-Yang theorie beschreven wat de kern van Tai Ji Quan is en hoe je die kunt bereiken. Zijn verhandeling wordt door velen gezien als een onmisbare informatiebron bij het leren van Tai Ji Quan. Bijna alle Chinese- en Westerse boeken die iets zeggen over de achtergrondfilosofie citeren eruit. Meestal worden deze citaten aangevuld met een uitgebreide uitleg. ...


 • Wu Ji in de Tai Ji Quan beoefening

  Zhao Hai Xin

  De broers Wu Yu Qing en Wu Yu Xiang vinden tussen het oud papier, dat als verpakkingsmateriaal dient bij de plaatselijke zoutwinkel, een geschrift. Het blijkt een verhandeling over Tai Ji Quan te zijn. Deze verhandeling is geschreven door Wang Zong Yue. De broers bestuderen de in de verhandeling beschreven technieken en groeien met de opgedane kennis uit tot de grootste Tai Ji Quan meesters van hun tijd. Daarmee worden zij tevens de grondleggers van de Wu stijl. Het geschrift is opgesteld in klassiek Chinees en beschrijft de essentie van Tai Ji Quan. Het wordt door alle Tai Ji Quan stijlen stilzwijgend als de basis van deze gevechtskunst gezien. De volledige tekst is te vinden in de Verhandeling Over Tai Ji Quan...


 • Yang Lu Chan's levenswerk

  Over het ontstaan en beroemd worden van de Yang-stijl

  Yang Lu Chan

  Yang Lu Chan, ook wel Yang Fu Kui genoemd, is de grondlegger van de Yang-stijl. Hij leefde van 1797 tot 1872. Yang Lu Chan groeide op in een armlastige familie. Hij had een uitstekende lichamelijke conditie en hij leerde al op jonge leeftijd Shaolin Quan. Op een dag was er een oploopje voor de apotheek vlakbij de graanopslag waar de jonge Yang Lu Chan werkte. Steeds meer mensen keken naar het spektakel dat zich daar ontwikkelde. Yang liet zijn werk voor wat het was, liep naar de menigte en zag hoe de apotheker Chen De Hu grof en brutaal beledigd werd door een dorpsgenoot. Chen echter negeerde de vechtersbaas totdat deze met zijn vuist naar hem uithaalde. ...

  Lees het complete artikel


 • In Balans door Tai Ji Quan

  Hoe Tai Ji Quan bijdraagt aan een goede gezondheid

  In balans door Tai Ji

  De beoefening van Tai Ji Quan helpt om het lichaam te versterken en de geest te ontspannen. Op die manier bevordert het de gezondheid. Balans speelt hierbij een belangrijke rol. Beoefening van Tai Ji Quan kan je helpen je balans te (her)vinden. In diverse wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat het beoefenen van Tai Ji Quan helpt om je balans te verbeteren. Zo is aan de Universiteiten van Ohio, Emory en Oregon in de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar de invloed van Tai Ji Quan op evenwichtsstoornissen bij ouderen. Uit die onderzoeken kwam naar voren, dat ouderen een sterk verminderde kans hebben om te vallen, als zij Tai Ji Quan beoefenen. ...

  Lees het complete artikel


 • De geschiedenis van Wu Shu

  De ontwikkeling van de Chinese krijgskunst

  geschiedenis van Wu Shu

  In het Chinees heten de krijgskunsten Wu Shu. Shu betekent kunst, Wu Shu is gevechtskunst. Soms wordt de term Kung Fu gebruikt. Dit was een benaming uit Kanton en Hongkong, die destijds in China al een licht negatieve bijklank had. Nadat het woord Kung Fu later door de filmindustrie werd gebruikt, kwam de betekenis nog verder van zijn oorsprong af te staan. Door de geschiedenis heen heeft Wu Shu zich op vele manieren ontwikkeld. ...

   


 • De eenheid van mens en natuur

  Een korte inleiding op de Traditionele Chinese Geneeskunst

  Eenheid van mens en natuur

  In de Chinese traditie staat de balans en harmonie tussen de mens en zijn omgeving centraal. De mens staat niet buiten of boven de natuur, maar mens en natuur vormen samen één geheel. Zhuang Zhou, (370-290 AC) een belangrijk taoïst, schrijft: Hemel, aarde en ikzelf leven samen; ik vorm een onverbrekelijke eenheid met alle wezens. ...

    • Grijp De Vogelstaart en Weer Af

  Yang Cheng Fu

  Tai Ji Quan is altijd in beweging. Tai chi meesters brengen veranderingen aan in de vorm. Dat hoeft niet altijd een positieve uitwerking te hebben. Zo zijn 'Grijp de Vogelstaart en Weer af' in hun huidige vorm minder effectief dan vroeger. Laten we de traditionele uitvoering van Yang Cheng Fu eens vergelijken met de moderne interpretatie van bijvoorbeeld de 42-vorm. Yang Cheng Fu (1883-1935) is een kleinzoon van de grondlegger van de Yang stijl. ...

   


 • Lan Zha Yi - lui de kleren fatsoeneren

  Het belang van een zelfverzekerde en onverschrokken houding

  Zhao Hai Xin

  In het midden van de 19de-eeuw gaf Yang Lu Chan Tai Ji les in Beijing. Hij sprak met een accent dat zijn studenten niet altijd begrepen. Yang Lu Chan noemde de eerste beweging 'Lan Zha Yi' (lui de kleren fatsoeneren). Zijn studenten verstonden echter 'Lan Que Wei' (grijp de mussenstaart). In de Yang stijl spreken we van 'Lan Que Wei' in plaats van 'Lan Zha Yi'. 'Lan Que Wei' is een belangrijke beweging in de Yang stijl. ...

   


 • Tai Ji Quan en Zelfverdediging

  Afweren van een tegenstander die jou naar achter wil duwen

  Tai Ji zelfverdediging

  Zelfverdediging neemt in de Tai Ji Quan een belangrijke plaats in. Desondanks blijft het moeilijk, zelfverdedigingstechnieken op de juiste wijze toe te passen. Aan een juiste zelfverdediging liggen een aantal principes ten grondslag. Het gaat hier om elementaire beginselen uit de Tai Ji Quan, zoals: ...

    • De oorsprong van de Chen stijl

  De vechttechnieken uit de streek Taizhou en hun verdere ontwikkeling

  Chen standbeeld

  In de tweede helft van de zestiende eeuw waren de aanvallen van Japanse piraten op de Chinese kust ten zuiden van Shanghai een groot probleem. Duizenden Japanse piraten waren met hun schepen onderweg naar de provincie Zhejiang en wilden in de omgeving van de streek Taizhou aan land gaan. Hun invasie mislukte jammerlijk dankzij Qi Ji Guang. Deze maarschalk, die ondanks zijn nog jonge leeftijd al vele veldslagen had gewonnen, versloeg op glorieuze wijze de Japanse indringers. ...

   


 • De zoektocht van Zhao Qiu Rong naar Tai Ji Quan

  Zhao Qiu Rong

  Zhao Qiu Rong heeft zich van jongs af aan bezig gehouden met vechtsporten. Het begon met een algemene interesse en het groeide uit tot het beoefenen van de Chinese vechtsporten op professioneel niveau. Maar zijn belangrijkste levensvraag betreft slechts één onderdeel van de enorme diversiteit binnen de vechtsporten, namelijk Tai Ji Quan. Al vanaf zijn vijftiende levensjaar houdt de vraag hem bezig wat deze boeiende bewegingsvorm precies inhoudt. Zijn eerste kennismaking met Tai Ji Quan vond hij dermate intrigerend, dat het thema hem nooit meer heeft losgelaten. ...

   


 • Traditionele Chinese Voedingsleer

  Harmonie bewaren of herstellen

  Zhao Qiu Rong

  Behoud van gezondheid en het herstellen van ziektes zijn belangrijke aspecten van de traditionele Chinese voedingsleer. Bij de voedingsleer gaat men uit van wat in de natuur voorhanden is. Wanneer het lichaam in onbalans of ziek is, probeert de behandelaar vast te stellen welk voedsel of welke kruiden de patiŽnt nodig heeft om weer in harmonie te komen, of weer in zijn natuurlijke gezonde staat terug te keren. Steeds wordt er gezocht naar de natuurlijk weg om ziektes te genezen en ongemakken op te heffen. In de traditionele Chinese voedingsleer wordt er onder andere gekeken of het lichaam de voedende stoffen uit het eten wel goed verwerkt. Er worden relaties gelegd tussen kleur en smaak van voedingsmiddelen en tussen bijvoorbeeld weer, klimaat, seizoenen, organen en tijdstippen van de dag. Ook wordt er rekening gehouden met de verwarmende en verkoelende werking van voedingsmiddelen. ...